Exakt Prosjektering AS

Tjenester

ET GJENNOMTENKT

BRANNKONSEPT

Et gjennomtenkt brannkonsept er første steg i brannsikring av en bygning. Det handler først og fremst om liv og helse, dernest sikring av dine og andres materielle verdier. Brannteknisk prosjektering ofte er krav ved for eksempel oppføring av nybygg, endring av brannceller, oppdeling av bruksenheter og bruksendring av eksisterende byggverk. Brannprosjekteringen resulterer i et brannkonsept / brannsikkerhetskonsept som normalt vedlegges byggesøknaden.

EN BRANNTEKNISK

RÅDGIVER

En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen – fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet. Dette fordi den branntekniske utformingen (brannsikkerhetsstrategien) av en bygning vil ha merkbar innvirkning på de totale byggekostnadene.

HVA VI

KAN TILBY

Vi tilbyr alle typer tjenester innen brannteknikk, og en rekke tjenester innen byggteknikk.

Brannkonsept, brannteknisk prosjektering, branndokumentasjon, branntekniske tilstandsrapporter, branntegninger, orienteringsplaner, rømningsplaner, m.m.

Ansvarlig søker

FDV- dokumentasjon brann

Uavhengig kontroll av brannteknisk utførelse

Fraviksanalyse

Branndokumentasjon (risikoanalyse, branntegning, brannperm)

Brannteknisk tilstandsvurdering med kostnadsoverslag av alle typer bygg

Digitalisering og opptegning av bygningstegninger, plan, snitt, fasade og detaljer.

Dokumentasjon av brannvernsarbeid

Kostnadsberegning av utbedringstiltak

Uavhengig kontroll av brannkonsept

Handlingsplaner av tiltak og tiltaksplaner

Ulike risikoanalyser/- vurderinger, ROS analyser

Brannteknisk risikoanalyser

Beregning av rømningstid/analyse

Vedlikehold av bygg- og branntegninger

Beregning av ulike brannscenarier

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet

Prosjektering av bygningsfysikk

Mindre arkitektoppdrag

Branntekniske kurser og internopplæring

Brannøvelser

Utarbeidelse av brannbok

Utarbeidelse av branntegninger, rømningsplaner, orienteringsplaner, oversiktskart etc.

Oppmåling av bygninger med lasermåler

Har dere behov for våre tjenester til deres prosjekt?

En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen – fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet. Ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat dersom du har spørsmål.