ET GJENNOMTENKT

BRANNKONSEPT

På bakgrunn av en idé fra arkitekt eller tiltakshaver/byggherre utarbeider rådgivende branningeniør en prosjektering der alle krav til brannmotstand, brennbarhet, rømningsveier, inndeling, barrierer, slokningsutstyr osv. angis for å imøtekomme myndighetenes krav til bygningen.

Brannkonseptet består av tegninger og beskrivelser av bygningens branntekniske hovedutforming, samt verifisering av at hovedutformingen tilfredsstiller forskriftskravene. Brannsikkerhetsstrategien må være oversiktlig og lett tilgjengelig for myndighetene og uavhengige kontrollører. Det er viktig å få klart fram alle antakelser og forutsetninger for det konseptet som er valgt, både når man følger veiledningen til TEK17 og når man velger å dokumentere brannsikkerheten utførlig. Brannprosjekteringen må være distribuert til ansvarlig søker slik at den kan tjene som underlag for søknad om rammetillatelse. Ansvarlig søker har ansvaret for å distribuere brannsikkerhetsstrategien til de ansvarlige prosjekterende, som må ta hensyn til de branntekniske rammebetingelsene i den videre detaljprosjekteringen. Under har vi prøvd å forklare noen av forholdene det må redegjøres for i et brannkonsept.

Les mer

EN BRANNTEKNISK

RÅDGIVER

En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen – fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet.

Våre tjenester

Kontakt oss

i dag

+47 932 49 877

stal@exakt-as.no

Svenevigsveien 64, 4580 Lyngdal

TIL KONTAKTSKJEMA

HVA VI

KAN TILBY

Vi tilbyr alle typer tjenester innen brannteknikk, og en rekke tjenester innen byggteknikk.

Brannkonsept, brannteknisk prosjektering, branndokumentasjon, branntekniske tilstandsrapporter, branntegninger, orienteringsplaner, rømningsplaner, m.m. Vi i Exakt Prosjektering er eksperter på brannsikring. Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat dersom du lurer på noe.

Ansvarlig søker

Fraviksanalyse

Kostnadsberegning

FDV- dokumentasjon

Branndokumentasjon

Handlingsplaner

Ulike risikoanalyser

Prosjektering og kontroll

Brannteknisk tilstandsvurdering

Rømningsplaner

Uavhengig kontroll av brannteknisk utførelse

Med mer...

VÅRE

KUNDER

Nedenfor kan man se noen av våre kundereferanser som vi har hatt gleden av å jobbe med.

Har du behov for våre tjenester til ditt prosjekt, og ønsker å bli kunde av oss? Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat.

Har dere behov for våre tjenester til deres prosjekt?

En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen – fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet. Ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat dersom du har spørsmål.