Exakt Prosjektering

Brannsikring og Brannprosjektering

Vi har 50 års erfaring i bransjen og tilbyr alle typer tjenester innen brannsikring, og byggteknikk, samt mindre utførende oppdrag.

ET GJENNOMTENKT

BRANNKONSEPT

På bakgrunn av en idé fra arkitekt eller tiltakshaver/byggherre utarbeider rådgivende branningeniør en prosjektering der alle krav til brannsikring, brennbarhet, rømningsveier, inndeling, barrierer, slokningsutstyr osv. angis for å imøtekomme myndighetenes krav til bygningen.

Brannkonseptet består av tegninger og beskrivelser av bygningens branntekniske hovedutforming, samt verifisering av at hovedutformingen tilfredsstiller forskriftskravene. Brannsikkerhetsstrategien må være oversiktlig og lett tilgjengelig for myndighetene og uavhengige kontrollører. Det er viktig å få klart fram alle antakelser og forutsetninger for det konseptet som er valgt, både når man følger veiledningen til TEK17 og når man velger å dokumentere brannsikkerheten utførlig. Brannprosjekteringen må være distribuert til ansvarlig søker slik at den kan tjene som underlag for søknad om rammetillatelse. Ansvarlig søker har ansvaret for å distribuere brannsikkerhetsstrategien til de ansvarlige prosjekterende, som må ta hensyn til de branntekniske rammebetingelsene i den videre detaljprosjekteringen. Under har vi prøvd å forklare noen av forholdene det må redegjøres for i et brannkonsept.

EN BRANNTEKNISK

RÅDGIVER

En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen – fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet.

Brannmann står i flammene

Erfaring

Med over 30 års erfaring i bransjen kan vi tilby det meste innen brannsikring og byggeteknikk.

Service

Vi er opptatt av fornøyde kunder, og strekker oss langt for at du skal bli fornøyd.

Fagfolk

Med våre fagfolk kan du stole på at jobben blir utført mesterlig og i høy standard.

Plan- og bygningsloven krever at prosjektering og utførelse skal ha uavhengig kontroll for kritiske og viktige områder. Her kommer brannsikkerhet inn i bildet, som et kritisk og viktig område.

Det er ikke helt lett å ha oversikt over kostnader i forbindelse med brannsikkerhetstiltak, men vi kan hjelpe deg med å beregne nettopp dette.

Alle bygg må ha FDV-dokumentasjon lett tilgjengelig. Disse dokumentene er ment å være en slags brukermanual for Forvaltnings-, Drifts- og Vedlikeholdsoppgaver.

Alle brannobjekter skal ha branndokumentasjon. Det vil si alle bygninger og konstruksjoner, anlegg, virksomheter osv. hvor brann kan oppstå og true liv og helse. 

Denne planen bestemmer i prioritert rekkefølge hva du skal gjøre for å bedre brannsikkerheten.

Ved å gjennomføre en risikoanalyse kan du få oversikt over hvilke risikoer og sårbarheter som finnes, og dermed komme en eventuell katastrofe i forkjøpet.

Alle i bygningen skal være kjent med rømningsplanen. På den måten vet hver enkelt alltid hvor nærmeste nødutgang og slokkeutstyr befinner seg.

Det er ansvarlig søker som har ansvaret for at et bygg oppfyller kravene i lovverket. Ansvarlig søker kan stilles til ansvar om det oppstår eller forekommer mangler.

HVA VI

KAN TILBY

Vi tilbyr alle typer tjenester innen brannsikring, og en rekke tjenester innen byggteknikk.
Brannkonsept, brannteknisk prosjektering, branndokumentasjon, branntekniske tilstandsrapporter, branntegninger, orienteringsplaner, rømningsplaner, m.m. Vi i Exakt Prosjektering er eksperter på brannsikring, og utfører oppdrag i Stavanger, Kristiansand, Sandnes, Oslo og resten av Norge. Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat dersom du lurer på noe.

Brannkonsept

Et brannkonsept skal på en systematisk og oversiktlig måte vurdere alle relevante branntekniske forhold ved bygningen.

Byggeteknikk

Vi utfører det meste innen byggeteknikk, fra arkitekt og prosjektering til lasermåling og byggesøknader.

Våre

Kunder

Nedenfor kan man se noen av våre kundereferanser som vi har hatt gleden av å jobbe med.
Har du behov for våre tjenester til ditt prosjekt, og ønsker å bli kunde av oss? Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat.

HAR DERE BEHOV FOR VÅRE TJENESTER TIL DERES PROSJEKT?

En brannteknisk rådgiver bør engasjeres så tidlig som mulig i planleggingsfasen – fortrinnsvis mens prosjektet er på skissestadiet. Ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat dersom du har spørsmål.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle